TIETOSUOJASELOSTE
1.1.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Studio Tuula Kyrölä ( jäljempänä “me”) käsittelee henkilötietoja.

Tietosuojaselosteesta selviää, mitä henkilötietoja käsittelemme ja millä perusteella, sekä mitä velvoitteita ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Studio Tuula Kyrölä noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Henkilötieto on sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa. Henkilötietoon viittaamme tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanalla ”käyttäjä”.

1. Rekisterinpitäjä
Studio Tuula Kyrölä (Y-tunnus: 1540707-3)
Tuula Kyrölä
Linnunpääntie 4 A 4
20810 Turku
tuula [] tuulakyrola.com

2. Mitä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kerrottuihin tarkoituksiin. Lue tarkemmin kohdasta 3, miten ja mistä keräämme henkilötietoja.

Käyttäjän itsensä meille antamat tiedot:

 • yksilöintitiedot, kuten nimi, ikä, syntymäaika
 • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • kommentit
 • sähköpostit
 • Keräämme tietoja Knit & Crochet Bog, Knit & Crochet Christmas ja Ristiin Rastiin -verkkosivujen käytöstä ja käyttölaitteiden teknisistä ominaisuuksista.

Muut kuin käyttäjän itsensä antamat tiedot:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • evästeet
 • toimet ja niiden ajat verkkosivuilla (kuten katseltujen sivujen tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot (laite ID)
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Voimme yhdistää käyttäjän itsensä antamia tietoja ja/tai muita, kuin käyttäjän antamia tietoja ja tallentaa käyttäjän segmentteihin esimerkiksi avattujen uutiskirjesähköpostien ja vierailtujen sivujen mukaan.

3. Mistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Eli tilaamalla uutiskirjeen tai jättämällä kommentin käyttäjä antaa meille tietoja itsestään.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja näihin tarkoituksiin:

 • kommentteihin ja sähköposteihin vastaaminen
 • uutiskirjeiden lähettäminen
 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 • Henkilötietojen käyttöperusteena on ensisijaisesti käyttäjän antama suostumus, kun hän tilaa uutiskirjeen ja selailee Knit & Crochet Blog, Knit & Crochet Christmas ja Ristiin Rastiin -verkkosivuja.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme suoramarkkinointia varten henkilötietoja kolme vuotta tai niin kauan kuin henkilö itse omalla toiminnallaan, kuten uutiskirjeen avaamalla, osoittaa haluavansa saada jatkossakin uutiskirjettä.

Uutiskirjeen voi perua koska tahansa.

Blogien kommentteja ei poisteta ellei käyttäjä sitä erikseen pyydä.

6. Miten henkilötietoja suojataan?
Henkilötietoja käsittelevät vain nimetyt henkilöt.

Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin toimin sekä käyttöoikeuksia rajaamalla.

Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

7. Evästeet
Knit & Crochet Blog, Knit & Crochet Christmas ja Ristiin Rastiin -verkkosivuilla käytetään evästeitä, komentosarjoja, jäljitteitä ja muita vastaavia tekniikoita, joilla tunnistetaan päätelaitteita, seurataan ja analysoidaan käyttäjiä, käyttöä ja käyttötottumuksia. Käytämme näillä tekniikoilla kerättyä tietoa mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen sekä tiedon analysoimiseen.

Evästeellä tarkoitetaan tekstitiedostoa, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Voimme liittää evästeiden keräämää tietoa tunnistettuihin käyttäjiin ja heistä keräämiimme henkilötietoihin mm. käyttäjätunnukseen, kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Verkkosivut voivat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mittaus- ja seurantapalvelut, kuten Google Analytics sekä mainosverkot, kuten Facebook. Nämä kolmannet osapuolet voivat siis tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle verkkosivujemme käytön yhteydessä.

Käyttäjä voi koska tahansa tyhjentää tai estää evästeet ja kaiken muun käyttämämme seurannan selaimensa tai päätelaitteensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen vaihtaa käyttäjän tunnistetta, jota evästeet hyödyntävät käyttäjäprofiilin muodostamiseen.

Evästeiden tyhjentäminen ei estä tietojen keräämistä kokonaan.

Jos käyttäjä ei halua evästeiden tallentuvan päätelaitteelleen, käyttäjä voi ennen verkkosivujemme käyttämistä tai koska tahansa käytön aikana säätää selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä. Tällaista asetusta kutsutaan incognito- tai private browsing -asetukseksi.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat hyödyntää evästeitä ja niiden kaltaisia seurantatekniikoita päättelemään käyttäjän todennäköisiä kiinnostuksen kohteita ja kohdentaa mainontaa ja markkinointia näihin päätelmiin perustuen.

Hyödynnämme näitä tietoja myös oman mainontamme ja markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.
Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Studio Tuula Kyrölä vastaa millään tavalla näiden osapuolten tietojen käsittelystä.

Käyttäjän kannattaa aina tutustua huolella kaikkien käyttämiensä palveluiden tietosuojakäytäntöihin ja käyttöehtoihin.

8. Kenelle henkilötietoja voidaan luovuttaa?
Studio Tuula Kyrölä käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat ovat Studio Tuula Kyrölän henkilötietorekisterin käsittelijöitä, ja he käsittelevät kaikkia henkilötietoja Studio Tuula Kyrölän lukuun ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja käsittelevät mm.

MailerLite

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kenellekään.

Mahdollisessa yrityskaupassa, liiketoimintakaupassa tai fuusiossa, ulkoistuksessa sekä konsernisuhteen tai muun taloudellisen yhteenliittymän syntyessä kaikki henkilötiedot voidaan siirtää näiden osapuolille.

Henkilötietoja voidaan siirtää saman konsernin sisällä.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

9. Millaisia oikeuksia käyttäjällä on hänestä kerättyihin tietoihin liittyen?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa käyttäjästä tallennetut tiedot

Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä ja pyytää kaikki hänestä tallentamamme tiedot.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista

Käyttäjällä on oikeus pyytää meitä korjaamaan ja täydentämään hänestä kerätyt virheelliset tiedot. Käyttäjällä on myös oikeus pyytää meitä poistamaan hänestä kerätyt tiedot.

Poistamme tiedot käyttäjän pyynnöstä 30 vrk kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä.

Käyttäjällä on oikeus pyytää meidän rekisteriimme käyttäjästä tallennettujen tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Käyttäjä voi pyytää meitä olemaan käyttämättä käyttäjästä kerättyjä tietoja tiettyihin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Käyttäjä voi milloin tahansa perua hänelle lähetettävät markkinointiviestit ja uutiskirjeet joko suoraan viesteissä olevasta peruuta-linkistä tai ilmoittamalla perumisesta meille.

Mainonnan kohdentamisen estäminen

Käyttäjä voi myös estää mainonnan automaattisen kohdentamisen muuttamalla selaimensa tai mobiililaitteensa asetuksia.

Sovelluksissa mainonnan kohdentamisen voi kieltää sovelluksen asetuksista. Eri sovelluksissa ja laitteissa nämä asetukset löytyvät eri paikoista. Tarkempia tietoja saa sovellusten ja laitteiden kehittäjiltä.

Käyttäjä voi hallinnoida kolmansien osapuolien selainkäyttöön ja evästeisiin liittyvää markkinointia ja kohdentamista joko kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivustolla.

Sijaintitietojen estäminen

Käyttäjä voi estää sijaintitietojensa käyttämisen kohdennettuun markkinointiin käyttämiensä sovellusten asetuksista.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, poistamme käyttäjän tiedot rekistereistämme kokonaan.

10. Studio Tuula Kyrölän oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Olennaisista muutoksista ilmoitamme käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Miten otan yhteyttä?
Käyttäjä saa meihin yhteyden käyttämällä kohdassa ”Rekisterinpitäjä” kerrottuja yhteystietoja.

Käyttäjä voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille, mikäli käyttäjä kokee, että hänen tietojaan ei ole käsitelty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
tietosuoja@om.fi
029 566 6700

Pin It on Pinterest

Share This